DanLanguages primære opgavetyper er inden for det sociale-, sundheds-, medicin-, jura- og tekniske områder.

Vi yder tolkebistand til en bred kreds af kunder i hele Danmark, som strækker sig fra de offentlige myndigheder til erhvervslivet:

 • Kommunale institutioner
 • Regionale institutioner
 • Læger og speciallæger
 • Psykologer og pskiatere
 • Sygehuse
 • Kliniker for Traumatiserede Flygtninge
 • Retslige instanser
 • Flygtningenævnet
 • Politiet
 • Statsfængsler
 • Advokater
 • Humanitære organisationer
 • Delegationer og Virksomhedsbesøg fra udlandet
 • Erhvervslivet

Er du i tvivl om, hvilket sprog eller dialekt du har brug for, er du velkommen til at kontakte os.