Danlanguage dækker hele Danmark

Med over 20 års erfaring med tolkningstjenester og oversættelse til de danske myndigheder, organisationer og virksomheder i hele Danmark er Danlanguage en af de førende leverandører i Danmark.

Vi har et stort netværk og database af professionelle, højt kvalificerede tolke og translatører, der vælges individuelt baseret på vores kvalitetsretningslinjer. Vi vælger kun de mest relevante tolke til jobbet; dem, der har haft direkte erfaring inden for det givne projektområde, hvad enten det drejer sig om juridisk, medicinsk, social, sundheds og arbejdsmarkeds udnævnelse eller tolkning af anvisninger i et stort sammenhæng.

Med vores store netværk af tolke og oversættere i alle sprog, som er bosiddende i byer over hele Danmark, er vi i stand til at levere ydelse med højt kvalificerede tolke og oversætter i næsten alle sprogkombinationer og i alle områder i Danmark.

Danlanguage har altid været en væsentlig leverandør af tolke – og oversættelsesbistand til offentlige myndigheder, sundhedssektor, retslige instanser, advokatfirmaer og erhvervslivet i Danmark.

Danlanguage specialiserer sig også i kurser og mentorordning.

Vi har et stærkt og kvalificeret team, bestående af undervisere, procesledere, konsulenter og mentorer med mange års erfaring og et stort kendskab til danske og udenlandske kulturer samt arbejdsmarkedet og integrationsområdet.

Alle medarbejder, herunder Tolkene bliver pålagt en tavshedspligt, som forpligtes underskrevet.

Tolkene bliver pålagt et højt sprogligt og fagligt niveau, der er suppleret med kulturel forståelse, indsigt i tolkeetik og tolketekniske færdigheder. Udover det kræver vi, at den pågældende har indsigt i de forskellige sprogområders samfundsmæssige og kulturelle forudsætninger samt terminologi – både på dansk samt på andetsproget. Endvidere skal tolken være fortrolig med de tolkeetiske og tekniske færdigheder.

Som kunde hos os, vil du møde en virksomhed, der har fokus på kvalitet, højt serviceniveau, godt samarbejde med tætte kunderelationer. Desuden kan vi tilbyde markedets bedste priser.

Referencer