Mentorordningen kan anvendes til alle, der har behov for en mentor for at opnå eller fastholde beskæftigelse eller en beskæftigelsesfremmende aktivitet.

Mentor

Mentoren kan hjælpe dig med at mange forskellige opgaver. Hjælpen skal være med til at få dig tilbage i arbejde.

En mentor hjælper og støtter dig, der har problemstillinger i hverdagen, som gør, at du ikke kan arbejde.

Målet er, at dit liv bliver så stabilt, at du kan deltage i indsatser, hvor målet er enten at få dig i arbejde eller i uddannelse.

Støtten og hjælpen kan ske på mange måder:
Mentoren kan hjælpe dig med at komme ud af hjemmet. Du kan blive vækket om morgenen, inden du har møder i f.eks. Jobcenter eller før du har en tid ved lægen. Du kan også få træning i at tage bussen.

Mentoren kan også støtte dig i at få styr på de problemer, der forhindrer, at du kan passe et arbejde. Du kan få hjælp til at få styr på økonomi, lave aftaler med læge, tandlæge, personlig hygiejne med mere.

Til sidst kan mentoren hjælpe dig med at få struktur i dit hjem, hvis det rent praktisk er det, der forhindrer, at du kan komme på arbejdsmarkedet.

Kontakten med din mentor kan ske på mange måder.

I kan mødes løbende hjemme hos dig eller i forbindelse med en aktivitet. Under særlige omstændigheder kan kontakten også ske telefonisk eller på andre måder.

Det er vigtigt, at kontakten sker løbende, så der bliver opbygget en tillidsfuld relation mellem din mentor og dig. Så er der størst chance for, at mentorordningen bliver en succes.

Mentor for målgruppen – over 30 år

Formålet er, at støtte målgruppen til at løse en specifik problemstilling. Derefter kan de starte i et beskæftigelsesfremmende tilbud, som fx virksomhedspraktik.

De kan få hjælp til særlige problemer. Det kan være opgaver, der skal løses, så de nemmere kan deltage i en virksomhedspraktik.

Mentor for målgruppen – unge

Formålet er, er at hjælpe unge på den enkelte unges præmisser, og altid møde dem i øjenhøjde.

Vi vil støtte og motivere unge til at igangsætte og fastholde positive forandringsprocesser.

Vi er særligt opmærksomme på, at en positiv og tillidsvækkende relation mellem mentor og mentee er afgørende for positiv forandring hos den unge.

DanLanguage kan levere mentorer og kontaktpersoner/støttepersoner inden for forskellige sprog.

Kvalifikationer

Vores mentorer har følgende kvalifikationer:

  • Kendskab til de skrevne og uskrevne regler i Danmark.
  • Kendskab til de danske kulturer.
  • Kendskab til det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem.
  • Erfaring med, at hjælpe personer til at finde et job eller starte på en uddannelse.
  • Erfaring med, at håndtere de sociale, personlige og familiemæssige problemer.
  • Erfaring med, at arbejde med personer, som har helbredsproblemer, herunder psykiske problemer.
  • Erfaring med, at forklare personer forskellen på livsstilen, arbejdsmarkedskultur, samfunds- struktur mellem Danmark og deres hjemland, samt hvordan, man tackler problemer her i landet i modsætning til deres hjemland.
  • Erfaring med, at oplære borger ”hvordan skal de finde balancen mellem deres og dansk kultur”, mest i de områder, hvor de lokale kulturer og religioner spiler en rolle.

Skriv til os

Indtast dit navn
Felt kræves!
Felt kræves!
Indtast din e-mail
Felt kræves!
Felt kræves!
Dit telefon nummer.
Felt kræves!
Felt kræves!
Indtast din besked...
Felt kræves!
Felt kræves!
For at kunne oprette en opgave i ovenstående formular er det nødvendigt at dokumentere at databehandlingen er lovlig og opfylder kravene for EU-forordningen om databeskyttelse (GDPR). Ved at markere dette flueben bekræfter du, at du har hjemmel til databehandlingen, dvs. at du har samtykke fra den registrerede eller du i øvrigt opfylder kravene for lovlig databehandling i henhold til persondataforordningens artikel 6. Bemærk, at der skal indhentes samtykke per behandling, dvs. hver gang der oprettes en ny opgave.
Felt kræves!
Felt kræves!