Vores primære opgavetyper er inden for det sociale-, sundheds-, medicin-, jura- og tekniske områder.
Vi yder tolkebistand til en bred kreds af kunder, som strækker sig fra de offentlige myndigheder til erhvervslivet:
 • Kommunale institutioner
 • Regionale institutioner
 • Læger og speciallæger
 • Psykologer og pskiatere
 • Sygehuse
 • Kliniker for Traumatiserede Flygtninge
 • Retslige instanser
 • Flygtningenævnet
 • Politiet
 • Statsfængsler
 • Advokater
 • Humanitære organisationer
 • Delegationer og Virksomhedsbesøg fra udlandet
 • Erhvervslivet

Er du i tvivl om, hvilket sprog, du har brug for, er du velkommen til at kontakte os.

Tolkning og typer:
 • Fremmødetolkning
 • Telefontolkning
 • Telefonbesked
 • Videotolkning
 • Tegnsprogstolkning
 • Skrivetolkning